CD Lara Reserves / CD Lara Reserves

所属国家:委内瑞拉

参加比赛: 委内瑞拉后备队联赛

统计 本队数据 (最近10场) 双方总数 (最近10场)
主场比赛 场均进球:0 场均失球:2 场均角球:3 场均进球:2 场均角球:10 大球赢盘:100% 角球赢盘:-
客场比赛 场均进球:2 场均失球:1 场均角球:2 场均进球:3 场均角球:5 大球赢盘:50% 角球赢盘:-
全部比赛 场均进球:0.7 场均失球:1 场均角球:1.7 场均进球:1.7 场均角球:5 大球赢盘:83% 角球赢盘:-

确定举报此条评论吗?

确认 取消