HB Chelghoum Laid U19 / HB Chelghoum Laid U19

所属国家:阿尔及利亚

参加比赛: 阿尔及利亚联赛 19岁以下

统计 本队数据 (最近10场) 双方总数 (最近10场)
主场比赛 场均进球:- 场均失球:- 场均角球:- 场均进球:- 场均角球:- 大球赢盘:- 角球赢盘:-
客场比赛 场均进球:1 场均失球:2 场均角球:2 场均进球:3 场均角球:7 大球赢盘:0% 角球赢盘:-
全部比赛 场均进球:1 场均失球:2 场均角球:2 场均进球:3 场均角球:7 大球赢盘:0% 角球赢盘:-

确定举报此条评论吗?

确认 取消